رزرو کلاس معرق در محل معرق سید مجید

بسم الله الرحمن الرحیم

این فرم جهت رزرو کلاس معرق در محل اعلامی توسط معرق سید مجید میباشد

کلاسهای آموزش معرق سید مجید توسط آقای مهندس قاضی برگزار می شود. این کلاسها در محل اعلامی توسط معرق سید مجید برگزار میشود. انجام معرق برای آرامش اعصاب و تمدد اعصاب بسیار مفید است.

چنانچه متقاضی ابزار و لوازم معرقکاری را ندارد می تواند به راحتی و هماهنگی با معرق سید مجید و استاد این ملزومات را با پرداخت هزینه جداگانه توسط معرق سید مجید تهیه تا توسط استاد به متقاضی تحویل شود.

نکاتی که برای کلاسهای معرق لازم است در نظر گرفته شود عبارت است از

این فرم جهت رزرو کلاس آموزش معرق می باشد و به منزله ثبت نام قطعی در کلاس نمی باشد.

این کلاسها با تعداد نفرات 1 نفر به بالا قابل برگزاری می باشد و فقط در تهران قابل ارائه می باشد

هزینه کلاس معرق در محل اعلامی توسط معرق سید مجید  به شرح زیر می باشد:


هزینه تدریس خصوصی برای هر نفر ساعتی 350 هزار تومان می باشد. (1 تا 6 نفر)

برای کلاسهای بیشتر از 20 نفر لازم است هماهنگی انجام شود و هزینه آن محاسبه گردد.

مدت جلسات کلاس خصوصی از حداقل 5 ساعت شروع میشود و حداکثر جلسات بر اساس نیاز هنرجو و تشخیص استاد ادامه خواهد یافت. جلسات 5 ساعت، 5 ساعت اضافه می شود.

مدت جلسات دوره از حداقل 10 جلسه می باشد 1ساعت و نیم شروع میشود و حداکثر جلسات بر اساس نیاز هنرجویان و تشخیص استاد ادامه خواهد یافت. جلسات 10 جلسه، 10 جلسه اضافه می شود.

پیشرفت هنرجویان در این رشته هنری مستلزم گذاشتم وقت و صبر و تلاش و علاقه می باشد. لذا هیچوقت برای یادگیری این رشته گرانقدر عجله نکنید تا نتیجه بهتری بدست بیاید.

پس از تکمیل این فرم به صفحه پیش پرداخت وارد میشوید که تنها با پرداخت مبلغ پیش پرداخت در لیست انتظار کلاس قرار میگیرید

به دلیل فشردگی برنامه استاد و هماهنگی با سایر هنرجویان و سایر کلاسها لطفا از جابجا کردن جلسات مشخص شده کلاس خودداری نمائید.

  1. عدم شرکت در کلاس عمومی به منزله غیبت میباشد. 
  2. عدم شرکت در کلاس خصوصی فقط برای یک جلسه قابل قبول و جابجایی می باشد.

 شما متقاضیان گرامی میتوانید با پر کردن فرم زیر و ارسال آن و همچنین پرداخت هزینه رزرو که بلافاصله به بخش پرداخت هزینه هدایت می شوید برای کلاس معرق رزرو نمائید و در لیست انتظار برگزاری کلاسهای جدید معرق باشید.

توجه داشته باشید فقط در صورت پرداخت هزینه رزرو، نام شما در لیست اتظار قرا خواهد گرفت و به صرف پر کردن این فرم رزرو شما انجام نشده است.


  • {{value}}
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

تعداد نفرات را انتخاب کنید.
محل برگزاری کلاس را بنویسید. محل برگزاری کلاس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

درصورتی که توضیحاتی دارید و همچنین لطفا نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، شماره موبایل هنرجویان را در بالا بنویسید


کمی صبر کنید...