زنان خانه دار

تدریس خصوصی معرق با تخفیف ویژه

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

تدریس خصوصی معرق در تهران توسط آقای مهندس قاضی با تخفیف ویژه مخصوص خانمهای خانه دار، پزشک، پرستار، معلم، استاد دانشگاه، هنرمند و...