همکاری با هنرمندان

بسم الله الرحمن الرحیم

هنرمند گرامی

با لطف خدا و عنایت به سیاستهای جدید معرق سید مجید و توسعه فعالیتها و شاخه های هنری، معرق سید مجید برنامه ریزی هایی صورت پذیرفته تا امکان همکاری با سایر هنرمندان، هم در رشته معرق و هم سایر رشته های هنری فراهم شود. 

زیر ساختهای مورد نیاز این مهم در حال آماده سازی می باشد تا بتوانیم جمع کثیری از هنرمندان را در این راستا داشته باشیم از این رو چنانچه هنرمند یکی از شاخه های هنری اصیل ایرانی، اسلامی هستید و مایل هستید با معرق سید مجید همکاری داشته باشید از طریق فرم زیر اقدام نمائید.

بدیهیست این فراخوان فعلا جهت جمع آوری اطلاعات و مشخصات هنرمندان می باشد و در آینده نحوه همکاری اعلام خواهد شد.