کلاس تدریس خصوصی

بسم الله الرحمن الرحیم

این فرم جهت ثبت نام کلاس خصوصی معرق در محل متقاضی میباشد

کلاسهای خصوصی معرق سید مجید توسط آقای مهندس قاضی برگزار می شود. این کلاسها در محل زندگی و یا محل کار متقاضی برگزار میشود. برگزاری کلاس معرق در محل متقاضی بسیار آسان و راحت بوده و تنها به یک میز و صندلی و ابزار معرق نیاز دارد. انجام معرق برای آرامش اعصاب و تمدد اعصاب بسیار مفید است.

چنانچه متقاضی ابزار و لوازم معرقکاری را ندارد می تواند به راحتی و هماهنگی با معرق سید مجید و استاد این ملزومات را با پرداخت هزینه جداگانه توسط معرق سید مجید تهیه تا توسط استاد به متقاضی تحویل شود.

نکاتی که برای تدریسهای خصوصی لازم است در نظر گرفته شود عبارت است از:

  این کلاسها با تعداد نفرات 1 نفر تا 5 نفر قابل برگزاری می باشد و فقط در تهران قابل ارائه می باشد

تخفیفات مربوط به این کلاس ها به صورت زیر می باشد

  1.   2 نفر 5 درصد تخفیف، برای هر هنرجو و بر مبنای ساعت تدریس محاسبه می شود.
  2. 3 نفر 10 درصد تخفیف، برای هر هنرجو و بر مبنای ساعت تدریس محاسبه می شود.
  3. 4 نفر 15 درصد تخفیف، برای هر هنرجو و بر مبنای ساعت تدریس محاسبه می شود.
  4. 5 نفر 20 درصد تخفیف، برای هر هنرجو و بر مبنای ساعت تدریس محاسبه می شود.

  برای کلاسهای بیشتر از 5 نفر لازم است هماهنگی انجام شود و هزینه آن محاسبه گردد.

  هزینه تدریس خصوصی برای هر نفر ساعت، 250 هزار تومان می باشد.

  هزینه رفت آمد استاد برای هر جلسه 100 هزار تومان می باشد که برای کلاسهای بیشتر از یک نفر برای هر جلسه فقط 100 هزار تومان در نظر گرفته می شود و تعداد نفرات و مدت زمان کلاس در هر جلسه تاثیری در بیشتر شدن این مبلغ ندارد.

  هزینه ابزار و وسیال مورد نیاز کلاس جداگانه محاسبه می شود و نقدا از هنرجو دریافت می شود.

  مدت جلسات از حداقل 5 جلسه می باشد البته توصیه استاد به شما هنرجوی گرامی شروع با حداقل 10 یا 15 جلسه می باشد و حداکثر جلسات بر اساس نیاز هنرجو و تشخیص استاد ادامه خواهد یافت. جلسات 5 جلسه، 5 جلسه اضافه می شود.

  پیشرفت هنر جو در این رشته هنری مستلزم گذاشتم وقت و صبر و تلاش و علاقه می باشد. لذا هیچوقت برای یادگیری این رشته گرانقدر عجله نکنید تا نتیجه بهتری بدست بیاید.

  پس از واریز مبلغ ثبت نام توسط متقاضی جلسه اول با هنرجو هماهنگ خواهد شد و جلسات بعدی در جلسه نخست مشخص و برنامه ریزی می شود.

  به دلیل فشردگی برنامه استاد و هماهنگی با سایر هنرجویان لطفا از  جابجا کردن جلسات مشخص شده کلاس خودداری نمائید اما برای همراهی و همکاری با هنرجویان

  1.   برای کلاسهای 5 جلسه ای امکان جابجایی جلسات مشخص شده وجود ندارند.
  2.   برای کلاسهای 10 جلسه ای هنرجو در شرایط خاص امکان جابجایی یک جلسه 2 روز قبل از تشکیل کلاس وجود دارد.
  3.   برای کلاسهای 15 جلسه ای هنر جو در شرایط خاص امکان جابجایی 2 جلسه 2 روز قبل از تشکیل کلاس وجود دارد.
  4.   در کلاسهای با بیش از یک هنر جو فقط در صورتی امکان جابجایی بند 2 و 3 وجود دارد که تمامی هنرجویان متقاضی تغییر ساعت و یا روز کلاس باشند.

  شما متقاضیان گرامی میتوانید با پر کردن فرم زیر و ارسال آن و همچنین پرداخت هزینه که بلافاصله به بخش پرداخت هزینه هدایت می شوید برای کلاس خصوصی معرق ثبت نام نمائید و پس از آن استاد جهت همانگی جلسه اول با شما تماس خواند گرفت.

  توجه داشته باشید فقط در صورت پرداخت هزینه هماهنگی جهت برگزاری کلاس با شما انجام خواهد شد و به صرف پر کردن این فرم ثبت نام شما انجام نشده است.


  • {{value}}
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

تاریخ پیشنهادی اولین جلسه را بنویسید. تاریخ پیشنهادی اولین جلسه را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ پیشنهادی اولین جلسه معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/11/04
ساعت پیشنهادی اولین جلسه را بنویسید. ساعت پیشنهادی اولین جلسه را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. ساعت پیشنهادی اولین جلسه را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 02:30

تعداد نفرات را انتخاب کنید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

لوازم اولیه معرق شامل: کمان، تیغ اره، مشتی، کمانگیر، پیشکار، گیره، سه نظام، مته، فرچه

انتخاب این گزینه اجباری است.

در صورت اعلام نیاز هنرجو میز و صندلی نیز تهیه می شود.

محل برگزاری کلاس را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

درصورتی که توضیحاتی دارید و یا تعداد هنرجویان بیشتر از یک نفر می باشد لطفا نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، شماره موبایل هنرجویان را در بالا بنویسید

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...