کلاس تدریس خصوصی

بسم الله الرحمن الرحیم

این فرم جهت ثبت نام کلاس خصوصی معرق در محل متقاضی میباشد

کلاسهای خصوصی معرق سید مجید توسط آقای مهندس قاضی برگزار می شود. این کلاسها در محل زندگی و یا محل کار متقاضی برگزار میشود. برگزاری کلاس معرق در محل متقاضی بسیار آسان و راحت بوده و تنها به یک میز و صندلی و ابزار معرق نیاز دارد. انجام معرق برای آرامش اعصاب و تمدد اعصاب بسیار مفید است.

چنانچه متقاضی ابزار و لوازم معرقکاری را ندارد می تواند با هماهنگی با معرق سید مجید، توسط استاد به متقاضی تحویل شود.

نکاتی که برای تدریسهای خصوصی لازم است در نظر گرفته شود عبارت است از:

  این کلاسها با تعداد نفرات 1 نفر تا 5 نفر قابل برگزاری می باشد و فقط در تهران قابل ارائه می باشد.

  هزینه تدریس خصوصی برای هر نفر برای هر ساعت به صورت جداگانه، 400 هزار تومان می باشد.

  هزینه رفت آمد استاد برای هر جلسه 200 هزار تومان می باشد و به مبلغ هزینه هر جلسه اضافه می شود.

  هزینه ابزار و وسیال مورد نیاز کلاس جداگانه محاسبه می شود و نقدا از هنرجو دریافت می شود.

  مدت هر جلسه به انتخاب هنرجو، 1 ساعته به مبلغ 400 هزار تومان و یا 2 ساعته به مبلغ 800 هزار تومان و یا 3 ساعته به مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان و یا 4 ساعته به مبلغ یک میلیون و 600 هزار تومان و هزینه ایاب و ذهاب نیز به این مبلغ اضافه میشود.

  مدت دوره از حداقل 10 جلسه می باشد البته توصیه استاد به شما هنرجوی گرامی شروع با حداقل 20 جلسه 2 ساعته می باشد و حداکثر جلسات بر اساس نیاز هنرجو و تشخیص استاد ادامه خواهد یافت.

  پیشرفت هنر جو در این رشته هنری مستلزم گذاشتم وقت و صبر و تلاش و علاقه می باشد. لذا هیچوقت برای یادگیری این رشته گرانقدر عجله نکنید تا نتیجه بهتری بدست بیاید.

  پس از واریز مبلغ ثبت نام توسط متقاضی جلسه اول با هنرجو هماهنگ خواهد شد و جلسات بعدی در جلسه نخست مشخص و برنامه ریزی می شود.


  توجه داشته باشید فقط در صورت پرداخت هزینه، هماهنگی جهت برگزاری کلاس با شما انجام خواهد شد و به صرف پر کردن این فرم ثبت نام شما انجام نشده است.


  • {{value}}
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی را بنویسید. مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

تاریخ پیشنهادی اولین جلسه را بنویسید. تاریخ پیشنهادی اولین جلسه را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ پیشنهادی اولین جلسه معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1402/09/11
ساعت پیشنهادی اولین جلسه را بنویسید. ساعت پیشنهادی اولین جلسه را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. ساعت پیشنهادی اولین جلسه را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 07:01

تعداد نفرات را انتخاب کنید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

لوازم اولیه معرق شامل: کمان، تیغ اره، مشتی، کمانگیر، پیشکار، گیره، سه نظام، مته، فرچه

انتخاب این گزینه اجباری است.

در صورت اعلام نیاز هنرجو میز و صندلی نیز تهیه می شود.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
محل برگزاری کلاس را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

درصورتی که توضیحاتی دارید و یا تعداد هنرجویان بیشتر از یک نفر می باشد لطفا نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، شماره موبایل هنرجویان را در بالا بنویسید

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...